2014. május - júniusi érettségi vizsgák

2014. május - júniusi érettségi vizsgák
  Vizsgára jelentkezés határideje: 2014. február 15.
 Technikusi vizsgára jelentkezés határideje: 2014. február 15.
 
Közép és emelt szintű
írásbeli érettségi vizsgák rendje
 
Kötelező vizsgatárgyak:
Magyar nyelv és irodalom             2014. május 5. 8,00 óra
Matematika                                        2014. május 6.  8,00óra
Történelem                             2014. május 7.  8,00 óra 
Angol nyelv                            2014. május 8.   8,00 óra
Német nyelv                          2014. május 9.   8,00 óra
 
Választható vizsgatárgyak:
Informatika (emelt szintű)         2014. május 13.     8,00 óra
Földrajz                                2014. május 15.     14,00 óra
Informatika (középszintű)         2014. május 16.      8,00 óra
Fizika                                   2014. május 19.      8,00 óra
Szakmai előkészítő tárgyak       2014. május 20.      8,00 óra
 
Szóbeli érettségi vizsgák:
Emelt szintű:                        2014. június 5-13.
Középszintű:                        2014. június 16-27. 
 
2014 május – júniusi szakmai vizsgák:
Írásbeli vizsgarész:                             2014. május folyamán
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész:        2014. júniusában
 
A kijavított érettségi írásbeli dolgozatok megtekintése
 

 
Szóbeli érettségi vizsgák:
  2014. május-júniusi vizsgaidőszaktól alkalmazandó, Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet

A 2014. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Letölthető anyagaink
 Informatika 
- Az informatika középszintű érettségi szóbeli vizsga témakörei 
- Az informatika középszintű érettségi szoftverlistája
- Példa az informatika érettségi vizsga szóbeli vizsgarészéhez használható könyvtári dokumentumok listájára
-  Segédanyag az informatika érettségi vizsga szóbeli vizsgarész könyvtárismereti témaköréhez
Informatika alapismeretek
- Az informatika alapismeretek középszintű érettségi szoftverlistája
- Az informatika alapismeretek középszintű érettségi szóbeli vizsga témakörei 
Elektronikai alapismeretek
- Elektronikai alapismeretek érettségi szóbeli vizsga témakörei 
Fizika
- Fizika szóbeli vizsga témakörei
- Fizika szóbeli kísérletek